صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule Extra Strong - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

 

2.41

.095

10.28 .405 1/8
 

3.02

.119

13.72 .540 1/4
 

3.20

.126

17.15 .675 3/8
 

3.73

.147

21.34 .840 1/2
 

3.91

.154

26.68 1.050 3/4
 

4.55

.179

33.40 1.315 1
 

4.85

.191

42.16 1.660 11/4
 

5.08

.200

48.26 1.900 11/2
 

5.53

.218

60.32 2.375 2
 

7.01

.276

73.02 2.875

2 1/2

 

7.62

.300

88.90 3.500 3
 

8.55

.337

114.30 4.500 4
 

9.52

.375

141.30 5.563 5
 

10.97

.432

168.27 6.625 6
 

12.7

.500

219.07 8.625 8
 

12.7

.500

273.05 10.750 10
 

12.7

.500

323.85 12.750 12
 

12.7

.500

355.60 14.00 14
 

12.7

.500

406.40 16.00 16
 

12.7

.500

457.20 18.00 18
 

12.7

.500

508 20.00 20
 

12.7

.500

558.80 22.00 22
 

12.7

.500

609.60 24.00 24
 

12.7

.500

660.40 26.00 26
 

12.7

.500

711.20 28,00 28
 

12.7

.500

762 30.00 30
 

12.7

.500

812.80 32.00 32
 

12.7

.500

863.60 34.00 34
 

12.7

.500

914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958