صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #30 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

      10.28 .405 1/8
      13.72 .540 1/4
      17.15 .675 3/8
      21.34 .840 1/2
      26.68 1.050 3/4
      33.40 1.315 1
      42.16 1.660 11/4
      48.26 1.900 11/2
      60.32 2.375 2
      73.02 2.875

2 1/2

      88.90 3.500 3
      114.30 4.500 4
      141.30 5.563 5
      168.27 6.625 6
 

5.76

.227

219.07 8.625 8
 

7.78

.307

273.05 10.750 10
 

8.38

.330

323.85 12.750 12
 

9.52

.375

355.60 14.00 14
 

9.52

.375

406.40 16.00 16
 

11.12

.438

457.20 18.00 18
 

11.12

.500

508 20.00 20
 

11.12

.500

558.80 22.00 22
 

14.27

.562

609.60 24.00 24
   

660.40 26.00 26
 

15.87

.625

711.20 28,00 28
 

15.87

.625

762 30.00 30
 

15.87

.625

812.80 32.00 32
 

15.87

.625

863.60 34.00 34
 

15.87

.625

914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958