صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #160 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

      10.28 .405 1/8
      13.72 .540 1/4
      17.15 .675 3/8
 

4.75

.187

21.34 .840 1/2
 

5.54

.218

26.68 1.050 3/4
 

6.35

.250

33.40 1.315 1
 

6.35

.250

42.16 1.660 11/4
 

7.13

.281

48.26 1.900 11/2
 

8.71

.343

60.32 2.375 2
 

9.52

.375

73.02 2.875

2 1/2

 

11.12

.438

88.90 3.500 3
 

13.48

.531

114.30 4.500 4
 

15.87

.625

141.30 5.563 5
 

18.23

.718

168.27 6.625 6
 

23.01

.906

219.07 8.625 8
 

28.57

1.125

273.05 10.750 10
 

33.32

1.312

323.85 12.750 12
 

35.71

1.406

355.60 14.00 14
 

40.46

1.593

406.40 16.00 16
 

45.23

1.781

457.20 18.00 18
 

49.98

1.968

508 20.00 20
 

53.97

2.125

558.80 22.00 22
 

59.51

2.343

609.60 24.00 24
    660.40 26.00 26
    711.20 28,00 28
    762 30.00 30
    812.80 32.00 32
    863.60 34.00 34
    914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958